Privacyverklaring Bagro Vastgoed 

Bagro Vastgoed respecteert de privacy van u en alle betrokkenen van onze diensten. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en bewaren, waarvoor we deze gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. 

Persoonsgegevens bewaren en verwerken

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben. Zo kunnen we u informeren over onze diensten en voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden ook verzameld om eventuele vragen van u te kunnen beantwoorden. Wij verzamelen uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals:

 • NAWTE-gegevens van de betrokkene
 • NAWTE-gegevens van het bedrijf of de organisatie
 • IBAN-informatie
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Woninggegevens
 • Financiële informatie

 

Daarnaast krijgen wij automatisch gegevens binnen uit informatie via de website. 

Met wie worden deze persoonsgegevens gedeeld?

Indien nodig voor het uitvoeren van onze diensten, delen wij (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen: 

 • Administratiekantoor
 • IT leveranciers
 • Banken
 • Notarissen
 • Makelaars

 

De wet kan ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, Justitie of andere overheidsinstellingen in het kader van gerechtelijke procedures. 

Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Daarnaast bewaren we uw persoonsgegevens ook niet langer dan de wet- en regelgeving voorschrijft. 

Het in kaart brengen van uw websitebezoek

Bagro Vastgoed gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens opvragen, inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. U kunt een verzoek indienen door te mailen naar info@bagrovastgoed.nl. Wij willen er graag zeker van zijn dat het verzoek tot inzage dan door u gedaan is en daarom vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierbij, ter bescherming van uw privacy, uw pasfoto en burgerservicenummer zwart. 

Beveiliging van uw gegevens

Bagro Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Bagro Vastgoed heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zijn niet verplicht om u hierover vooraf te informeren. We brengen u op de hoogte van wijzigingen via onze website. 

Maak een afspraak

Maak direct een afspraak met Bagro Vastgoed

 • GEEN VERKOOPSTRESS??
  GEEN ONZEKERHEID?
 • BEL DAN NU VOOR HET HOOGSTE BOD!
 • 0167-522622

 

Maak direct een afspraak